Pas 1. Selecciona les teues entrades per l'Oceanogràfic

En el següent pas hauràs de seleccionar l'hora d'accés a l’Oceanogràfic. Podràs accedir a l’Oceanogràfic a partir de l'hora seleccionada.

Entrada Oceanogràfic General

Des dels 13 fins als 64 anys. Vàlida per 1 dia

Entrada Oceanogràfic infantil (4 - 12 anys)

Des dels 4 anys fins als 12 anys. De 0 a 3 anys IMPRESCINDIBLE PRESENTAR DOCUMENTACIÓ (DNI o llibre de família, en cas de no presentar-ho es cobrarà entrada)Vàlida per a 1 dia.

Entrada Oceanogràfic Sènior

Aplicable a majors de 65 anys, pensionistes i/o jubilats. Presentar obligatòriament document acreditatiu. Vàlida per a 1 dia.

Entrada Oceanogràfic persona amb diversitat funcional

Aplicable a majors de 65 anys, pensionistes i/o jubilats, adult discapacitat amb un mínim del 33% de discapacitat. Presentar obligatòriament document acreditatiu. Vàlida per a 1 dia.

En el siguiente paso deberás seleccionar la hora de acceso al Oceanogràfic y la hora de tu experiencia. Recuerda que la experiencia debe ser en un horario posterior al de tu entrada al Oceanografic.

Entrada General Oceanogràfic + Backstage Tour

Des dels 13 fins als 64 anys.Vàlida per a 1 dia.

Entrada Oceanogràfic Xiquet (6 - 12 anys) + Backstage Tour

Des dels 6 fins als 12 anys. Vàlida per a 1 dia.

Entrada Oceanogràfic Sènior + Backstage Tour

Aplicable a majors de 65 anys, pensionistes i/o jubilats. Presentar obligatòriament document acreditatiu. Vàlida per a 1 dia.

Accés per a l'Oceanogràfic i una pel·lícula al Cinema 4D pel mateix dia que es visita l'Oceanogràfic. Heu de triar la pel·lícula que voleu veure en el desplegable que hi ha al costat de cada tipus d'entrada que vages a comprar.

NO ESTÀ PERMÈS L'ACCÉS AL CINEMA 4D A MENORS DE 4 ANYS.

HEU D'ESTAR 10 MINUTS ABANS QUE COMENCE LA PEL·LÍCULA A LA PORTA DE L'AUDITORI ON ES TROBA EL CINEMA 4D.

LLEGIU DETINGUDAMENT LES NORMES I RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA SEUA COMPRA.

Entrada Oceanogràfic General + Cine 4D

Des dels 13 fins als 64 anys. Vàlida per l'Oceanogràfic i una sessió de Cinema 4D(el mateix dia que es visita el centre).

Entrada Oceanogràfic infantil (4 - 12 anys) + Cine 4D

Condicions. Des dels 4 anys fins als 12 anys. br>Vàlida per a 1 dia en l'Oceanogràfic i una sessió de Cinema 4D (el mateix dia que es visita el centre).

Entrada Oceanogràfic Sènior + Cine 4D

Majors de 65 anys, pensionistes i/o jubilats. Presentar obligatòriament document acreditatiu. Vàlida per a 1 dia en l'Oceanogràfic i 1 sessió en el Cinema 4D (el mateix dia que es visita el centre).

Entrada Oceanogràfic persona amb diversitat funcional + Cine 4D

Vàlid per a persones amb un mínim del 33% de diversitat funcional. Presentar document acreditatiu. Vàlida per a 1 dia en l'Oceanogràfic i 1 sessió de Cinema 4d (el mateix dia que es visita el centre)

En el siguiente paso deberás seleccionar la hora de acceso al Oceanogràfic y la hora de tu experiencia. Recuerda que la experiencia debe ser en un horario posterior al de tu entrada al Oceanografic.

Entrada Oceanogràfic General + La mar a les teues mans

Des dels 13 fins als 64 anys.Vàlida per a 1 dia.

Entrada Oceanogràfic infantil (4 - 12 anys) + La mar a les teues mans

De 4 a 12 anys. Vàlid per 1 dia.

Entrada Oceanogràfic persona amb diversitat funcional + El mar en tus manos

Aplicable a majors de 65 anys, pensionistes i/o jubilats, adult discapacitat amb un mínim del 33% de discapacitat. Presentar obligatòriament document acreditatiu. Vàlida per a 1 dia.

Entrada Oceanogràfic Sènior + La mar a les teues mans

Aplicable a majors de 65 anys, pensionistes Presentar obligatòriament document acreditatiu. Vàlida per a 1 dia.

En el siguiente paso deberás seleccionar la hora de acceso al Oceanogràfic y la hora de tu experiencia. Recuerda que la experiencia debe ser en un horario posterior al de tu entrada al Oceanografic.

Entrada Oceanogràfic General + Arca del Mar

Des dels 13 als 64 anys.Vàlida per a 1 dia.

Entradas Oceanogràfic Infantil + Arca del mar

Des dels 4 als 12 anys.Vàlida per a 1 dia.

Entrades Oceanogràfic Diversitat funcional + Arca del mar

Valida para personas con discapacidad.

Entradas Oceanogràfic Pensionista + Arca del mar

Aplicable a majors de 65 anys, pensionistes i/o jubilats. Presentar obligatòriament document acreditatiu. Vàlida per a 1 dia.

Entrada Oceanogràfic + Museu de les Ciències General

Des dels 13 fins als 65 anys. Vàlida per a 2 dies consecutius, no es pot repetir recinte.

Entrada Oceanogràfic + Museu de les Ciències Xiquet (4 - 12 anys)

Des dels 4 fins als 12 anys. Vàlida per a 2 dies consecutius, no es pot repetir recinte.

Entrada Oceanogràfic + Museu de les Ciències Sènior/Pensionista

Aplicable a majors de 65 anys, pensionistes i/o jubilats. Presentar obligatòriament document acreditatiu. Vàlida per a 2 dies consecutius, no es pot repetir recinte.

Entrada Oceanogràfic + Museu de les Ciències Persona amb Diversitat Funcional

Persones amb un mínim del 33% de discapacitat. Presentar obligatòriament document acreditatiu. Vàlida per a 2 dies consecutius, no es pot repetir recinte.

Entrada Oceanogràfic + Hemisfèric General

Des dels 13 fins als 65 anys. Vàlida per a 2 dies consecutius, no es pot repetir recinte.

Entrada Oceanogràfic + Hemisfèric Xiquets (4 - 12 anys)

Des dels 4 anys fins als 12 anys Vàlida per a 2 dies consecutius, no es pot repetir recinte.

Entrada Oceanogràfic + Hemisfèric Sènior/Pensionista

Aplicable a majors de 65 anys, pensionistes i/o jubilats. Presentar obligatòriament document acreditatiu. Vàlida per a 2 dies consecutius, no es pot repetir recinte.

Entrada Oceanogràfic + Hemisfèric Persona amb Diversitat Funcional

Persones amb un mínim del 33% de discapacitat. Presentar obligatòriament document acreditatiu. Vàlida per a 2 dies consecutius, no es pot repetir recinte.

Entrada Oceanogràfic + Museu de les Ciències + Hemisfèric General

Des dels 13 fins als 65 anys. Vàlida per a 2 o 3 dies consecutius, no es pot repetir recinte.

Entrada Oceanogràfic + Museu de les Ciències + Hemisfèric Infantil (4 - 12 anys)

Des dels 4 fins els 12 anys. Vàlida per a 2 o 3 dies consecutius, no es pot repetir recinte.

Entrada Oceanogràfic + Museu de les Ciències + Hemisfèric Sènior/Pensionista

Aplicable a majors de 65 anys, pensionistes i/o jubilats. Presentar obligatòriament document acreditatiu. Vàlida per a 2 o 3 dies consecutius, no es pot repetir recinte.

Entrada Oceanogràfic + Museu de les Ciències + Hemisfèric Persona amb Diversitat Funcional

Persones amb una diScapacitat igual o major al 33%. Presentar obligatòriament document acreditatiu. Vàlida per a 2 o 3 dies consecutius, no es pot repetir recinte.

Entrada Museu de les Ciències General

Des dels 13 fins als 65 anys. Vàlida per a 1 dia.

Entrada Museu de les Ciències Xiquet (4 - 12 anys)

Des dels 4 fins als 12 anys. Vàlida per a 1 dia

Entrada Museu de les Ciències Jubilat/Pensionista

Aplicable a majors de 65 anys, pensionistes i/o jubilats. Presentar obligatòriament document acreditatiu. Vàlida per a 1 dia.

Entrada Museu de les Ciències persones amb Diversitat Funcional

Aplicable a persones amb un mínim del 33% de discapacitat. Presentar obligatòriament document acreditatiu. Vàlida per a 1 dia.

Entrada Hemisfèric General

Des dels 13 fins els 65 anys. Vàlida per a 1 dia.

Entrada Hemisfèric Xiquet (4 - 12 anys)

Des dels 4 fins als 12 anys. Vàlida per a 1 dia.

Entrada Hemisfèric Sènior/Pensionista

Aplicable a majors de 65 anys, pensionistes i/o jubilats. Presentar obligatòriament document acreditatiu. Vàlida per a 1 dia.