Pas 1. Tria les teues entrades

Amigos del Oceanogràfic Adulto Explora

Des dels 13 fins als 65 anys. Gaudeix de l'Oceanogràficamb l'abonament EXPLORA i col·labora amb 1€ per a projectes de recerca i conservació de la FundacióOceanogràfic. Vàlid fins al 31 de desembre de 2024.

Amigos del Oceanogràfic Infantil Explora

Des dels 4 fins als 12 anys. Entrada gratuïta de 0 a 3 anys, presentant document acreditatiu. Gaudeix delOceanogràficamb l'abonament EXPLORA i col·labora amb 1€ per a projectes de recerca i conservació de la FundacióOceanogràfic. * Vàlid fins al 31 de desembre de 2024.

Amigo del Oceanogràfic Jubilado Explora

Aplicable a majors de 65 anys i pensionistes. Presentar obligatòriament document acreditatiu. Gaudeix delOceanogràficamb l'abonament EXPLORA i col·labora amb 1€ per a projectes de recerca i conservació de la FundacióOceanogràfic. *Vàlidfins al 31 de desembre de 2024.

Amigos del Oceanogràfic Pers Discapacidad

Aplicable a persones amb un mínim del 33% de diversitat funcional. Presentar obligatòriament document acreditatiu. Gaudeix delOceanogràficamb l'abonament EXPLORA i col·labora amb 1€ per a projectes de recerca i conservació de la FundacióOceanogràfic. *Vàlidfins al 31 de desembre de 2024.

Amigos del Oceanogràfic Familiar Explora

Vàlid per a dos o més persones que tinguin un parentiu de primer o segon grau en línia directa ascendent i descendent (famílies compostes per pares i fills i/o avis i nets) Gaudeix en família del'Oceanogràficamb l'abonament EXPLORA i col·labora amb 1€ per a projectes de recerca i conservació de la FundacióOceanogràfic. *Enla unitat familiar haurà d'existir obligatòriament un menor d'edat compresa entre 4 i 12 anys. *Triartantes entrades com membres de la unitat familiar vagin a adquirir l'abonament. *Vàlid fins al 31 de desembre de 2024.

Amigos del Oceanogràfic Adulto Investiga

Des dels 13 als 65 anys. Vàlid fins al 31 de desembre de 2024.

Amigos del Oceanogràfic Infantil Investiga

Des dels 4 fins als 12 anys. Entrada gratuïta de 0 a 3 anys. Han de presentar document acreditatiu. Vàlid fins al 31 de desembre de 2024.

Amigos del Oceanogràfic Jubilado Investiga

A partir dels 65 anys. necessari presentar document acreditatiu Vàlid fins al 31 de desembre de 2024.

Amigos del Oceanogràfic Pers Discapacidad

Vàlid per a persones amb una discapacitat en grau igual o superior al 33%. necessari presentar document acreditatiu. Vàlid fins al 31 de desembre de 2024.

Amigos del Oceanogràfic Familiar Investiga

Vàlid per a dues o més persones de la unitat familiar (famílies compostes per pares i fills i/o avis i néts) En la unitat familiar i haurà d'haver obligatòriament un menor d'edat compresa entre 4 i 12 anys. Escollir tantes entrades com membres de la unitat familiar vagin a adquirir l'abonament. Vàlid fins al 31 de desembre de 2024.Recomanacions

Amigos de la Ciutat Adulto Explora

Des dels 13 als 65 anys. Vàlid fins al 31 de desembre de 2024.

Amigos de la Ciutat Infantil Explora

Des dels 4 fins als 12 anys. Entrada gratuïta de 0 a 3 anys. Han de presentar document acreditatiu. Vàlid fins al 31 de desembre de 2024.

Amigo de la Ciutat Jubilado Explora

A partir dels 65 anys. necessari presentar document acreditatiu Vàlid fins al 31 de desembre de 2024.

Amigos de la Ciutat Pers Discapacidad

Vàlid per a persones amb una discapacitat en grau igual o superior al 33%. necessari presentar document acreditatiu. Vàlid fins al 31 de desembre de 2024.

Amigos de la Ciutat Familiar Explora

Vàlida per a dues o més persones que tinguen un parentiu de primer o segon grau en línia directa ascendent i descendent (famílies compostes per pares i fills i/o avis i nets). En la unitat familiar haurà d'existir obligatòriament un menor d'edat compresa entre 4 i 12 anys. Vàlid fins al 31 de desembre de 2024.

Amigos de la Ciutat Adulto Investiga

Des dels 13 als 65 anys. Vàlid fins al 31 de desembre de 2024.

Amigos de la Ciutat Infantil Investiga

Des dels 4 fins als 12 anys. Entrada gratuïta de 0 a 3 anys. Han de presentar document acreditatiu. Vàlid fins al 31 de desembre de 2024.

Amigos de la Ciutat Jubilado Investiga

A partir dels 65 anys. necessari presentar document acreditatiu Vàlid fins al 31 de desembre de 2024.

Amigos de la Ciutat Pers Discapacidad

Vàlid per a persones amb una discapacitat en grau igual o superior al 33%. necessari presentar document acreditatiu. Vàlid fins al 31 de desembre de 2024.

Amigos de la Ciutat Familiar Investiga

Vàlida per a dues o més persones que tinguen un parentiu de primer o segon grau en línia directa ascendent i descendent (famílies compostes per pares i fills i/o avis i nets). En la unitat familiar haurà d'existir obligatòriament un menor d'edat compresa entre 4 i 12 anys. Vàlid fins al 31 de desembre de 2024.

Configuració
Pagament