Pas 1 . Selecciona les entrades

En el siguiente paso deberás seleccionar la hora de acceso al Oceanografic. Podrás acceder al Oceanogràfic a partir de la hora seleccionada.

Entrada Oceanogràfic + Museu de les Ciències + Hemisfèric General

Des dels 13 fins als 65 anys. Vàlida per a 2 o 3 dies consecutius, no es pot repetir recinte.

Entrada Oceanogràfic + Museu de les Ciències + Hemisfèric Infantil (4 - 12 anys)

Des dels 4 fins els 12 anys. Vàlida per a 2 o 3 dies consecutius, no es pot repetir recinte.

Entrada Oceanogràfic + Museu de les Ciències + Hemisfèric Sènior/Pensionista

Aplicable a majors de 65 anys, pensionistes i/o jubilats. Presentar obligatòriament document acreditatiu. Vàlida per a 2 o 3 dies consecutius, no es pot repetir recinte.

Entrada Oceanogràfic + Museu de les Ciències + Hemisfèric Persona amb Diversitat Funcional

Persones amb una diScapacitat igual o major al 33%. Presentar obligatòriament document acreditatiu. Vàlida per a 2 o 3 dies consecutius, no es pot repetir recinte.

Entrada Oceanogràfic + Museu de les Ciències General

Des dels 13 fins als 65 anys. Vàlida per a 2 dies consecutius, no es pot repetir recinte.

Entrada Oceanogràfic + Museu de les Ciències Xiquet (4 - 12 anys)

Des dels 4 fins als 12 anys. Vàlida per a 2 dies consecutius, no es pot repetir recinte.

Entrada Oceanogràfic + Museu de les Ciències Sènior/Pensionista

Aplicable a majors de 65 anys, pensionistes i/o jubilats. Presentar obligatòriament document acreditatiu. Vàlida per a 2 dies consecutius, no es pot repetir recinte.

Entrada Oceanogràfic + Museu de les Ciències Persona amb Diversitat Funcional

Persones amb un mínim del 33% de discapacitat. Presentar obligatòriament document acreditatiu. Vàlida per a 2 dies consecutius, no es pot repetir recinte.

Entrada Oceanogràfic + Hemisfèric General

Des dels 13 fins als 65 anys. Vàlida per a 2 dies consecutius, no es pot repetir recinte.

Entrada Oceanogràfic + Hemisfèric Xiquets (4 - 12 anys)

Des dels 4 anys fins als 12 anys Vàlida per a 2 dies consecutius, no es pot repetir recinte.

Entrada Oceanogràfic + Hemisfèric Sènior/Pensionista

Aplicable a majors de 65 anys, pensionistes i/o jubilats. Presentar obligatòriament document acreditatiu. Vàlida per a 2 dies consecutius, no es pot repetir recinte.

Entrada Oceanogràfic + Hemisfèric Persona amb Diversitat Funcional

Persones amb un mínim del 33% de discapacitat. Presentar obligatòriament document acreditatiu. Vàlida per a 2 dies consecutius, no es pot repetir recinte.

Configuració
Pagament